SZENT IMRE NAP (2007. október 27.)

Kapcsolatépítés Szent Imre oltalma alatt

Az idei évben rendhagyó módon tartottuk meg Szent Imre herceg ünnepét. Nem csupán a csengeleieket vártuk templomunkba október 27-én, hanem a Szeged-Csanádi Egyházmegye más Szent Imre közösségeit is. Így látogattak el hozzánk Kunágotáról a Szent Imre plébániáról tizenheten, Gyomaendrődről heten. A szegedi Szent Imre Egyetemi Kollégium tagjai 5 fővel képviseltették magukat. A találkozó fő célja az volt, hogy méltóképpen emlékezzünk az ezer éve született szent hercegre, illetve, hogy az ő pártfogása alatt álló közösségek jobban megismerjék egymást.

Először Nagy Róbert kunágotai plébános tartott egy megragadó és gondolatébresztő előadást Szent Imréről, amelyet azután kiscsoportos beszélgetés követett. Itt mindenki hozzászólhatott az előadáson elhangzottakhoz, s elmondhatta, hogy neki ma mit jelent Imre példája.

A délutáni program kiállítás megnyitókkal kezdődött. A budai Szent Imre plébánia közvetítésével egy fotókiállítást kaptunk Lengyelországból, amely bemutatja a szentkereszthegyi ősi zarándokhelyet. Számunkra ez azért nagyon érdekes, mert a hagyomány szerint Szent Imre egy vadászat alkalmával ezen a tájon járt, s akkor ajándékozta a lengyeleknek a máig is itt őrzött, Krisztus keresztjéből származó ereklyét. A kiállítást Szentkereszthegy igazi szakértője, Márki Judit nyitotta meg, aki Budapestről érkezett hozzánk. Ő a szentkereszthegyiek meghívását is tolmácsolta, miszerint szeretettel várnak bennünket Lengyelországba, hogy mi is tiszteletünket tehessük e magyar vonatkozású zarándokhelyen.

A másik kiállítás Árpád-házi Szent Erzsébethez kapcsolódik. 2007 tavaszán egyházmegyénkben megrendezték a Szent Erzsébet hittanversenyt, melyre nagyon szép alkotásokat készítettek a gyerekek a "szeretet szentjéről", Erzsébetről. A csengeleiek ezen a hittanversenyen különdíjat kaptak, mivel az egyházmegyéből tőlünk vettek részt legtöbben (30 hittanos) a versenyben.

A találkozó a közösségek bemutatkozásával folytatódott. Először a kunágotaiak mutatták be településüket és egyházközségüket. Beszéltek magukról a Szent Mónika kör és a Teréz misszió tagjai is. Az első a keresztény édesanyákat gyűjti össze, míg a másik azokat, akik szeretnének hűségesen, életük végéig minden nap a papokért imádkozni.

A gyomaendrődiek először bemutatták egyházi iskolájukat, a Szent Gellért Katolikus Óvodát és Általános Iskolát. Bemutatkozásukat élményszerűvé tette, hogy az iskola három hatodikos tanulója is beszélt az intézményről és programjaikról. Az iskola bemutatását az egyházközség bemutatása követte: láthattunk képeket a cserkésztáborokról és az endrődi Templomos Lovagokról.

A Szent Imre Kollégium tagjai is bemutatták a kollégium múltját és jelenét. A fiatal egyetemisták különböző műhelyekben dolgozva teszik kézzel foghatóvá keresztény hitüket. Bemutatkozásuk végén egyikük Bach művet adott elő hegedűn.

Utolsóként ránk, csengeleiekre került sor. Bemutatkozásunkat polgármesterünk kezdte meg azzal, hogy röviden beszélt falunk múltjáról és jelenéről. Ezután az egyházközség életét mutattuk be számos fénykép segítségével. Szóltunk a hittanos táborokról, egyházközségi napokról, alkalmi rendezvényeinkről, és nemzetközi kapcsolatainkról. Beszámolónk zárásául a csengelei hittanosok egy rövid színdarabot adtak elő Szent Imre testamentuma címmel.

A délután folyamán kb. 70 gyerek is bekapcsolódott a programokba. Számukra a Katolikus Ifjúsági Alapítvány munkatársai szerveztek játékos vetélkedőt.

A záró szentmise előtt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Szent Imre ezer éve című gyűjteményének fotóit vetítettük le. Ezek a képek bemutatják, hogyan ábrázolták Szent Imrét a középkortól napjainkig.

A szentmisén Pálfai Zoltán szegedi egyetemi lelkész arról beszélt, hogy Szent Imre az Istenszeretetet édesanyjától kapta, a hazaszeretetet édesapjától, és Szent Gellért volt az, aki a kettőt szinkronba hozta Szent Imre személyiségében. Szentekké csak kapcsolatokban, mások segítségével válhatunk- mondta Zoltán atya-, mindannyiunknak harmonikus kapcsolatokra, Isten- és hazaszeretetre kell törekednünk, hogy mi is szentté válhassunk. A szentmise ünnepélyességét növelte, hogy a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara Haydn Népénekes miséjét adta elő.

A találkozót minden résztvevő nagyon jónak értékelte, és szeretnénk, ha a hasonló összejövetelek a jövőben is lennének.

Nagyon szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki munkájával, imájával vagy anyagiakkal támogatta a rendezvényt.